Bezorg jezelf een extra troef bij je komende sollicitaties! Toon aan dat je Word en Excel of presentatietechnieken en -tools effectief onder de knie hebt.

Heb je de opdrachten succesvol uitgevoerd, dan krijg je een getuigschrift.

Powered by Wild Apricot Membership Software