Gent, Klantgerichte e-mails schrijven in het Frans

  • 25 Sep 2017
  • 13:30 - 15:30
  • Gent: Koningin Maria Hendrikaplein 70, LOKAAL 2.19, 9000 Gent
  • 10

Registration


Registration is closed
Klantgerichte e-mails schrijven in het Frans

De voordelen van e-mail zijn zo groot dat we met z’n allen de papieren correspondentie bijna volledig overboord gegooid hebben, zelfs in een zakelijke of commerciële context. Communicatie via e-mail gaat snel en gemakkelijk, maar dat betekent niet dat je er onzorgvuldig mee kan omspringen. Immers, ook bij e-mail is een correcte inhoud in klare taal een professioneel visitekaartje. Profiteer van de expertise van je coach en kom in deze workshop oefenen - in het Frans - om vlotter, duidelijker en efficiënter te communiceren via e-mail.

voorbereiding:
Een goede basiskennis van het Frans is noodzakelijk.
Je hebt niveau B1. Dat betekent dat je eenvoudige samenhangende teksten schrijft over vertrouwde onderwerpen of thema’s van persoonlijk belang. Je stelt persoonlijke brieven op waarin je je ervaringen en indrukken communiceert. 

Je  hebt een basiskennis verworven met de online cursus ‘Frans - Communiceren via e-mail’’ of in een competentiecentrum via het leerpad Frans (sales, accountancy, logistiek, hr).

inhoud:
Tijdens de workshop krijg je hulp van een professionele coach bij het opstellen van klantgerichte e-mails. Via praktijkgerichte opdrachten leer je e-mails logisch opbouwen met een correcte inhoud.
Je leert de juiste begin- en slotformules hanteren, de grammaticale items en typische uitdrukkingen
Je leert de juiste zinsconstructies inzetten met een focus op zuiver taalgebruik.
Je leert fouten tegen klantgerichtheid in e-mails op te sporen en te verbeteren.

duurtijd:
halve dag

mogelijk vervolgtraject:
Workshop Klantgericht schrijven in het Frans: klachtenbehandeling

Powered by Wild Apricot Membership Software