De boekhouding van een (leer) bedrijf doorgelicht. Tips en advies.

  • 12 Nov 2018
  • 13 Nov 2018
  • 2 sessions
  • 12 Nov 2018, 09:30 16:00
  • 13 Nov 2018, 09:30 16:00
  • VDAB- H. Consciencestraat 5, Lokaal 3.22, 2800 Mechelen
  • 5

Registration


Registration is closed

De boekhouding van een (leer)bedrijf doorgelicht.Tips en advies !

Je vertoeft 2 dagen in een boekhoudkantoor, een leerbedrijf-boekhoudkantoor, net echt … Pascal Smet, CFO van het Boekhoudkantoor Bofis neemt je op sleeptouw.

Deze workshop is een ideale voorbereiding voor mensen die in een boekhoudkantoor willen werken, maar ook de moderne medewerker boekhouden van elk bedrijf komt in het leerbedrijf BOFIS zeker aan zijn trekken.

voorbereiding:

inhoud:

In het leerbedrijf BOFIS bekijken we van heel dichtbij de boekhouding van een VDAB-leerbedrijf.

 

       We analyseren wat werd geboekt, wat eventueel ontbreekt.

       We doen suggesties om de de boekingen realistischer te maken.

       We doen voorstellen om autokosten, huisvestingskosten, verplichte kosten toe te voegen waar nodig.

       Daarnaast zullen we aan de hand van een checklist van een boekhoudkantoor veel voorkomende handelingen/controles uitvoeren.

 

Het is de bedoeling dat je als cursist deze taken leert begrijpen en toepassen zodat je heel wat voorbereidend werk voor de interne hoofdboekhouder kan aanleveren en/of de factuur en het werk van de externe boekhouder kan reduceren. 

duur:

2 dagen


Powered by Wild Apricot Membership Software