Gent, Vennootschapsbelasting Workshop 5: Aftrekken van de fiscale winst, tarieven, voorafbetalingen

  • 09 Nov 2018
  • 09:00 - 16:00
  • VAC- Gent: Virginie Lovelinggebouw, K. Maria Hendrikaplein 70, lokaal 2.21, 9000 Gent
  • 11

Registration


Registration is closed

In de workshops vennootschapsbelasting behandelen we de volledige aangifte.

In 5 praktische workshops nemen we de verschillende bewerkingen door:

      van boekhoudkundige naar fiscale winst

      van fiscale naar uiteindelijke belastbare winst

      tarieven, voorafbetalingen en berekening van de belasting.

Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

Voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “Vennootschapsbelasting - De aangifte” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

Vennootschapsbelasting Workshop 1: Inleiding, belastbare reserves

Vennootschapsbelasting Workshop 2: Belastbare en vrijgestelde reserves

Vennootschapsbelasting Workshop 3: Vrijgestelde reserves en verworpen uitgaven

Vennootschapsbelasting Workshop 4: Dividenden en aftrekken van de fiscale winst

Inhoud:

Deze 5de workshop behandelt volgende items:

      Aftrekken van de fiscale winst: aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen, investeringsaftrek.

      Berekening van de belasting: tarieven, voorafbetalingen

      Herhalingsoefening

Duur: 1 dag


Powered by Wild Apricot Membership Software