Brugge, BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

  • 23 Oct 2018
  • 09:00 - 16:00
  • Brugge: Koning Albert I-laan 1.2, Lokaal 1E25, 8200 Brugge (Station Brugge, kant Spoorwegstraat).
  • 15

Registration


Registration is closed

BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

In de workshops btw behandelen we de complexe btw-materie van A tot Z.

In 5 praktische workshops leer je een btw redenering op te bouwen.  Aan de hand van realistische topics verneem je alles over de aangifte van binnenlandse handelingen, aan- en verkopen in de EU, en de in- en uitvoer en enkele bijzondere regelingen. Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “BTW van A tot Z” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

inhoud:

Deze 3de workshop behandelt volgende items:

       Driehoeksverkeer (ABC-verrichtingen)

       IC-diensten

duur:

1 dag

mogelijk vervolgtraject:

BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

BTW Workshop 5: Onttrekkingen, herzieningen

 


Powered by Wild Apricot Membership Software