Brugge, BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

  • 13 Nov 2018
  • 09:00 - 16:00
  • Brugge: Koning Albert I-laan 1.2, Lokaal 1a24, 8200 Brugge (Station Brugge, kant Spoorwegstraat).
  • 17

Registration


Registration is closed

BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

In 5 praktische workshops leer je aan de hand van realistische topics alles over de aangifte van binnenlandse handelingen, aan- en verkopen in de EU en de in- en uitvoer. Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “BTW van A tot Z” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

inhoud:

Deze 4de workshop behandelt volgende items:

       Invoer en uitvoer

       Margeregeling

       Forfaitaire belastingplichtigen

duur:

1 dag

mogelijk vervolgtraject:

BTW Workshop 5: Onttrekkingen, herzieningen

 


Powered by Wild Apricot Membership Software