Antwerpen, BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

  • 26 Apr 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Antwerpen: Copernicuslaan 1, lokaal 2.08, 2018 ANTWERPEN
  • 9

Registration


Registration is closed

BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

In de workshops btw behandelen we de complexe btw-materie van A tot Z.

In 5 praktische workshops leer je een btw redenering op te bouwen.  Aan de hand van realistische topics verneem je alles over de aangifte van binnenlandse handelingen, aan- en verkopen in de EU, en de in- en uitvoer en enkele bijzondere regelingen. Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “BTW van A tot Z” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

inhoud:

Deze 4de workshop behandelt volgende items:

       Invoer en uitvoer

       Margeregeling

       Forfaitaire belastingplichtigen

duur:

1 dag

mogelijk vervolgtraject:

BTW Workshop 5: Onttrekkingen, herzieningen


Powered by Wild Apricot Membership Software