Antwerpen, Vennootschapsbelasting Workshop 3: Vrijgestelde reserves en verworpen uitgaven

  • 06 May 2019
  • 09:00 - 16:00
  • VDAB- Antwerpen: Copernicuslaan 1, lokaal 2.08, 2018 Antwerpen
  • 6

Registration


Registration is closed

In de workshops vennootschapsbelasting behandelen we de volledige aangifte.

In 5 praktische workshops nemen we de verschillende bewerkingen door:

      van boekhoudkundige naar fiscale winst

      van fiscale naar uiteindelijke belastbare winst

      tarieven, voorafbetalingen en berekening van de belasting.

Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

Voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “Vennootschapsbelasting - De aangifte” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

Vennootschapsbelasting Workshop 1: Inleiding, belastbare reserves

Vennootschapsbelasting Workshop 2: Belastbare en vrijgestelde reserves

Inhoud:

Deze 3de workshop behandelt volgende items:

      Vrijgestelde reserves (vervolg): andere vrijgestelde bestanddelen

      Verworpen uitgaven: belastingen, boete, autokosten

Duur: 1 dag

Mogelijk vervolgtraject:

Vennootschapsbelasting Workshop 4: Dividenden en aftrekken van de fiscale winst

Vennootschapsbelasting Workshop 5: Aftrekken van de fiscale winst, tarieven, voorafbetalingen


Powered by Wild Apricot Membership Software