Gent, Test jezelf: Word en/of Excel

  • 18 Feb 2019
  • 09:00 - 12:00
  • Gent: Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent lokaal 2.19
  • 4

Registration


Registration is closed

Test jezelf: Word en/of Excel

Bezorg jezelf een extra troef bij je komende sollicitaties! Toon aan dat je Word en/of Excel onder de knie hebt. Heb je de opdrachten succesvol uitgevoerd, dan verdien je een getuigschrift.


Voorbereiding:

Bereid je voor! Neem, afhankelijk van het getuigschrift dat je wil behalen, de online cursus(sen) door en stuur de herhalingsoefeningen door naar de coach voor feedback:

Het kan ook een troef zijn als je vooraf deelneemt aan één of meer workshops:

  • Meer over Excel: data-analyse
  • Meer over Excel: complexe functies

Inhoud:

Je krijgt een aantal opdrachten. Dit zijn praktijkgerichte taken, zoals je ook tijdens een selectieprocedure kan krijgen. Je voert ze uit in een veilige omgeving met de bedoeling een zicht te krijgen op jouw kennis van Word en/of Excel en je vaardigheid om ermee te werken.

Je kiest zelf welke test je wilt maken. Dit mogen er 1 of meer zijn:

Je kiest zelf welke test je wilt maken. Dit mogen er 1 of meer zijn:

  • Word: tekstverwerking (duurtijd max 45 min)
  • Excel: rekenbladen (duurtijd max 45 min)
  • Excel: data-analyse (duurtijd max 45 min)
  • Excel: complexe functies (duurtijd max 45 min)

Nadien ontvang je een persoonlijk feedbackrapport en een getuigschrift.

Je mag gerust verschillende keren terugkomen om zo al de getuigschriften te kunnen behalen. Schrijf je dan zeker in op een volgende sessie.

Duur:
halve dag

Powered by Wild Apricot Membership Software