Leuven, BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

  • 23 Apr 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Leuven: Interleuvenlaan 2, lokaal A036, 3001 Leuven
  • 13

Registration


Registration is closed

BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

In de workshops btw behandelen we de complexe btw-materie van A tot Z.

In 5 praktische workshops leer je een btw redenering op te bouwen. Aan de hand van realistische topics verneem je alles over de aangifte van binnenlandse handelingen, aan- en verkopen in de EU, in- en uitvoer en enkele bijzondere regelingen. Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “BTW van A tot Z” grondig door.

inhoud:

Deze 1ste workshop behandelt volgende items:

       Basisbegrippen

       Binnenlandse aan- en verkoopverrichtingen

       Recht op aftrek en aftrekbeperkingen, tarieven

duur:

1 dag

mogelijk vervolgtraject:

BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

BTW Workshop 5: Onttrekkingen, herzieningen


Powered by Wild Apricot Membership Software