Leuven, BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

  • 14 Feb 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Leuven: Interleuvenlaan 2, lokaal A036, 3001 Leuven
  • 18

Registration


Registration is closed

BTW Workshop 2: Medecontractant, intracommunautaire leveringen en -verwervingen

In de workshops btw behandelen we de complexe btw-materie van A tot Z.

In 5 praktische workshops leer je een btw redenering op te bouwen.  Aan de hand van realistische topics verneem je alles over de aangifte van binnenlandse handelingen, aan- en verkopen in de EU, en de in- en uitvoer en enkele bijzondere regelingen. Je kan de workshops apart volgen, of de volledige reeks van vijf.

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “BTW van A tot Z” grondig door.

Je kan ook baat hebben bij:

BTW Workshop 1: Binnenlandse verrichtingen, recht op aftrek, tarieven

inhoud:

Deze workshop behandelt volgende items:

       Medecontractant

       Intracommunautaire leveringen en -verwervingen

duur:

1 dag

mogelijk vervolgtraject:

BTW Workshop 3: Driehoeksverkeer, intracommunautaire diensten

BTW Workshop 4: In- en uitvoer, margeregeling, forfaitaire belastingplichtigen

BTW Workshop 5: Onttrekkingen, herzieningen


Powered by Wild Apricot Membership Software