Brussel, Budgettering

  • 21 Feb 2019
  • 09:00
  • 22 Feb 2019
  • 16:00
  • Brussel: Astrotoren Brussel, Sterrenkundelaan 14 lokaal 12.04, 1210 Brussel
  • 4

Registration


Registration is closed

Budgettering

Het verhaal achter de cijfers… Alles draait om het begrijpen van de werking van een bedrijf. Kom naar deze tweedaagse workshop en je bent (helemaal )mee.

voorbereiding:

Voorkennis boekhouden is een voordeel in de workshop, maar je hoeft niet persé in de boekhouding te werken om baat te hebben bij deze workshop.

inhoud:

De nodige begrippen worden aangebracht via een voorbeeld van een financieel plan. De activiteiten worden gevat in budgetten. Balans, resultatenrekening en kastabel staan centraal in het toezeggen van budgetten. Gaandeweg wordt de kennis van boekhouden opgeraapt en benut. Wie ervaring heeft weet bovendien zeker dat achter budgetten kansen, mensen en belangen schuilgaan.

Budgetcyclus, afwijkingsanalyse en administratieve integratie komen korter aan bod. De technieken van kostenanalyse en kostprijsberekening worden toegelicht op aanvraag, maar niet getraind.

Documentatie voor verdere studie is beschikbaar.

Balansanalyse en interpretatie van ratio’s worden aangeraakt. De nadruk ligt op een voorzichtig gebruik van deze informatie. Een belangrijke vaardigheid in modern debiteurenbeheer is meedenken met de klant. De workshops debiteurenbeheer en jaarrekening hangen mooi samen met de workshop budgettering.

duur:

2 dagen          

mogelijk vervolgtraject:

Workshops debiteurenbeheer en Jaarrekening

 

 

 


Powered by Wild Apricot Membership Software