Antwerpen, Eindejaarsverrichtingen

  • 16 May 2019
  • 09:00 - 16:00
  • Antwerpen: Copernicuslaan 1, zaal Flex 208, 2018 Antwerpen
  • 2

Registration


Registration is closed

Eindejaarsverrichtingen

 

Wat zijn de typische eindejaarsverrichtingen? Tijdens deze workshop vertrek je van een voorlopige proef- en saldibalans om de eindejaarsverrichtingen manueel te boeken. Heb je hier of daar een extra woordje uitleg nodig? Geen nood: je coach zal graag bepaalde thema’s verduidelijken.

 

voorbereiding:

Neem vooraf de online cursus “Boekhouden in de praktijk - deel 3” volledig door.

Breng je rekenmachine mee!

 

inhoud:

Vertrekkende vanuit een voorlopige proef- en saldibalans worden volgende eindejaarsverrichtingen manueel geboekt:

       Voorzieningen

       Schulden op meer dan een jaar

       Afschrijvingen

       Voorraadwijzigingen

       Dubieuze debiteuren

       Op te stellen facturen

       Nog te ontvangen facturen

       Provisie vakantiegeld

       Overlopende rekeningen

       Belastingen

       Resultaatverwerking

       Opstellen eindbalans

 

duur:

1 dag

 

mogelijk vervolgtraject:

Workshops zoals Debiteurenbeheer, Budgettering, Jaarrekening, BTW, Vennootschapsbelasting,  kunnen een verruiming of een specialisatie zijn.
Ook de workshop De boekhouding van een (leer)bedrijf doorgelicht is heel praktijkgericht en leerrijk.Powered by Wild Apricot Membership Software